Gutten fra Gimle

The NS child Eystein Eggen has been granted the Norwegian State Scolarship, being a government scholar (statsstipendiat) from 2003.

Through his engagement the writer and novelist Eystein Eggen has done much to enlighten the difficult situation of the NS children in the Norwegian society, argues the Minister of Culture and Church Valgerd Svarstad Haugland.

* * *

Eystein found his death on Friday 19th of November 2010. We have lost our dearest friend, architect of our organization and initiator of our fight for social and historic rights.

* * *

October 2015
A jury of specialists in factual prose has appointed The Boy from Gimle to be one of the ten best books dealing with WW2 in Norway.
"Eystein Eggen, Gutten fra Gimle, Et NS-barns beretning, Oslo 1993.
«Mange NS-barn hensettes i dyp melankoli når de tenker tilbake på de talte dager. Selv kommer jeg i en stemning av kamp til siste sekund». Slik skriver Eystein Eggen i Gutten fra Gimle: Det er han som er gutten fra Gimle, født i Quislings residens på Bygdøy i januar 1944. Mange år seinere spurte han sin mor hvordan hun følte det da Quisling ble skutt. «Som om jeg selv ble skutt», svarte hun. Denne åpenhjertige kronologisk formede fortellingen handler om hvordan krigen fortsatte med uforminsket styrke i den lille familien, og brøt den ned. Boka er et sjeldent vitnesbyrd, hensikten er å skildre krigens langtidsvirkning, bokas botemiddel mot å bli hjemsøkt av fortiden var å bekjempe hemmelighold og fortrengninger. Gutten fra Gimle er et enestående litterært uttrykk for NS-barnas situasjon, subtilt og gripende formet."
Norsk sakprosafestival