Mainstream-kulturen er farlig for NS-barn


Hva vil Bjørn Westlie og Knut Engelskjøn med sin kritikk av de to konservative NS-barn-foreningene ? De to bolde "barn av NS-medlemmer" går tilsynelatende gjennom livet fra personlig naziangst, til flukt inn i mainstream med masser av nazihat, til religiøs holocaustisme, til selvhat og påfølgende forsterket angst for nazisme. NS-barn blir fort tatt av en hvirvelstrøm når de skal ordne opp i sine kriminaliserte familier.

Når NS-barn flykter inn i vår vestlige holocaustiske mainstream-kultur, er det likevel ikke sikkert at de blir kvitt angsten. Mainstream og holocaustisme kan tvert i mot være farlig for helsen, for angsten vedblir, ja forsterkes faktisk ved en slik vandring inn i konsensus-kulturen.

I Dagsavisen den 8.2. 2013 siterer Knut Engelskjøn en av våre faste deltagere i Foreningen av norske NS-barn. Vår venn skrev et brev til Engelskjøn i forbindelse med debatten der han karakteriserer Foreningen : «etter min mening har det skjedd en gradvis og derfor nesten umerkelig utvikling i retning av det som jeg holder for å være fascistiske, nazistiske og høyreekstreme synspunkter inkludert rasistiske holdninger.»

Og Engelskjøn kommenterer : "Når foreninger som hevder å representere oss, har slike holdninger, bidrar det til å stigmatisere NS-barn som gruppe. Nettopp derfor er det viktig at vi tydeliggjør vår posisjon i forhold til våre fedres krigshistorie."

Det å bevisst stå utenfor mainstream-kulturen og det å våge å kritisere holocaust-kulten blir karakterisert som ren nazisme og holocaustfornektelse av lettskremte NS-barn. Vi er selvsagt ikke overrasket. I tider med mer og mer behov for forsoning, går 2. og 3. generasjon jøssinger med mediamakt i baklås. Ingenting er mer naturlig enn at de drar med seg NS-barn som er på eksistensiell flukt.

Engelskjøn og Westlie sier at vi hevder å representere dem. Hvordan kan vi hevde noe slikt ? Vi har lenge påpekt NS-barns sprikende veier, ofte fluktveier. Vi har stridige i vår egen Forening. I en mainstream satanistkultur er alle fluktstrategier akseptable. NS-barn i sin store helhet er tause. Hva tenker de ? Hva føler de ? Hva trenger de ? Går det an å representere tause mennesker ? Selvsagt ikke. De to foreningene begynte med NS-barn-arbeid lenge før Westlie og Engelskjøn kom ut av sine huler. Vi har gjort mange erfaringer, men spørsmålene består så lenge vi ikke får de tause i tale.

Nazifiserer vi de tause med vår politiske tradisjonalisme ? Det påstår de to mainstream NS-barna. Det påstår også Dagsavisen og Vårt Land. De fungerer i holocaustboblen : De som ikke beklager og beklager, er antisemitter, nazister, potensielle mordere, pre-jødegassere. Så "langt" har forsoningstanken kommet i holocaustianske miljøer. Konservative NS-barn skal kokes i den sorte gryte sammen med foreldrene. Det er ikke rart. Holocaustsentrene er opprettet for å unngå forsoning. De er templer for uforsonlighet.

Vi ansvarlige for Foreningen av norske NS-barn føler omsorg for svart-hvitt-ofrene, for de sataniserte, for ofrene for jøssingenes "godhets"-diktatur basert på jødisk dødskult. Vi antar at vi her har hovedforklaringen på skaptilværelsen til hundretusener i Norge, til millioner i Europa. Vi må få slutt på kulturkrigen som amerikaniserte pseudo-sionister har bedrevet i Vesten siden 60-tallet. For den saken tåler vi tradisjonalistiske NS-barn å bli kalt djevler/nazister.

Oslo i februar 2013,

Ole Wilhelm Klüwer

Tilbake til hovedsiden