Utdrag fra "Frimodige ytringer" av Marta Steinsvik

Eget Forlag 1946, annet økede opplag

Neste side

Om silkefrontere før og nå